Aansprakelijkheidsverzekering Kiezen

aansprlogo De aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die je dekt tegen de financiële gevolgen van materiële en fysieke schade aan derden of eigendommen van anderen.

De schade aan personen houdt in: letsel of inbreuk aan de gezondheid al dan niet met de dood tot gevolg en de daaruit ontstane schade.

Welke schade wordt gedekt met een aansprakelijkheidsverzekering?

De schade aan eigendommen houdt in: vernieling of vermissing van eigendommen en de daaruit voortkomende schade. De aansprakelijkheidsverzekering is er voor particulieren (AVP) en bedrijven (AVB). Deze assurantie is geen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA).

De grondslag voor de aansprakelijkheidsverzekering om uit te keren is, dat je aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of eigendommen. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht. Echter, als je verantwoordelijk bent gesteld voor een schade en je hebt geen AVP, dan moet je de schade uit eigen middelen betalen. Het verzekerd bedrag is er vanaf Eur 1.000.000,– voor een lage premie per jaar.

De assurantie is ook van toepassing voor meerdere personen, zoals in gezinsverband. Wat niet onder deze verzekering valt zijn opzettelijk veroorzaakte schade, materiële schade aan eigendommen van iemand die op je polis is meeverzekerd en veroorzaakte schade door een groep. Voorbeelden van opzettelijk veroorzaakte schade zijn vandalisme en seksueel misbruik.