Rechtsbijstandverzekering Kiezen

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die recht geeft op juridisch advies of daadwerkelijke bijstand bij conflicten. Bijvoorbeeld als je een conflict krijgt over een koop- of huurcontract of een verkeersongeluk met vervelende nasleep.

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Omstandigheden die de kans op een conflict vergroten zijn onder andere het hebben van een gezin, regelmatig van baan wisselen en vaak op de weg zitten. Het inschakelen van een advocaat is erg duur, zeker als het een langdurige kwestie betreft. De meeste verzekeraars hanteren een minimale wachttijd van 2 tot 3 maanden bij een nieuw afgesloten polis.

Als je een beroep doet op je rechtsbijstandsverzekering, krijg je eerstelijns hulp van een medewerker van de verzekeringsmaatschappij. Komt een zaak voor de rechter of een geschillencommissie, dan wordt vaak een externe advocaat of andere specialist ingeschakeld.

Deze kosten betaalt de verzekeraar. Soms geldt er een bepaald maximum aan de kosten. Je moet er ook rekening mee houden, dat sommige verzekeraars een eigen risico of een minimaal schadebedrag hanteren.

Kijk ook in de polisvoorwaarden. Het basispakket bevat meestal uit de modules Verkeer, Consument & Wonen. Optionele modules zijn onder meer: Arbeid & Inkomen, Echtscheiding en Motorrijtuigen. De hoogte van de premie hangt af van je gezinssituatie en het gekozen verzekeringspakket.