Unive Verzekeringen

Unive is het resultaat van een groot aantal fusies tussen regionale verzekering coöperaties en kantoren waarvan de oudste terug te voeren is tot het Groningen van 1794. In de laatste fusiegolf is Univé nu zelf onderdeel van verzekeringsgroep UVIT, maar blijft zelfstandig on der de naam Univé opereren.

univeUnivé is een coöperatieve verzekeraar die opereert zonder winstoogmerk en de meeste verzekeraars zijn ook automatisch lid van de vereniging Univé, wiens bestuur hierop toeziet op zowel nationaal als regionaal niveau. Op deze manier heeft iedere verzekerde via de vereniging de mogelijkheid directer invloed uit te oefenen op het doen en laten van de maatschappij dan bij andere verzekeringsmaatschappijen.

Univé biedt verschillende verzekeringen aan

Univé opereert op zowel de zakelijke als de particuliere verzekeringsmarkt. De particuliere markt richt zich vooral op zorgverzekeringen en schadeverzekeringen. Univé biedt naast verzekeringen geen andere financiële producten aan, hoewel het ook pensioen en lijfrente polissen aanbied.

Met ruim 660.000 verzekerden in Nederland, is Univé een van de grotere verzekeringsnamen en aanbieder van een groot aantal collectieve verzekeringen die helpen de kosten beperkt te houden.

Welke verzekeringen biedt Unive aan?